Współpraca w IWRD

Nasze placówki nieprzerwanie od trzech lat uzyskują rekomendację Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku, kluczowego w Europie ośrodka zajmującego się tematyką autyzmu. Posiadana rekomendacja jest wynikiem utrzymywania wysokich standardów prowadzonej terapii, w oparciu o naukowo potwierdzone metody uczenia. Współpraca opiera się o cyklicznie prowadzone superwizje, uczestnictwo w szkolenia i stażach na terenie przedszkola IWRD w Gdańsku.

STANDARDY PLACÓWEK REKOMENDOWANYCH PRZEZ IWRD

Placówki rekomendowane przez IWRD prowadzą terapię, której skuteczność jest potwierdzona badaniami naukowymi. W placówkach tych nie wdraża się metod nie udokumentowanych naukowo. Placówki realizują terapię zgodnie z zasadami stosowanej analizy zachowania (terapii behawioralnej) i spełniają następujące standardy:

 1. Terapia jest zorganizowana wg określonych zasad:
 • W przypadku małych dzieci w początkowym okresie prowadzona jest terapia indywidualna lub maksymalnie w grupach dwuosobowych
 • Zaplanowany jest proces wdrażania do grupy – planowe zwiększanie liczby uczniów podczas poszczególnych zajęć
 • Wszystkie pomoce do realizacji zadań danego dnia są odpowiednio wcześniej zaplanowane i przygotowane
 • Pomieszczenia, w których prowadzona jest terapia są dostosowane do prowadzonego programu
 1. W terapii dzieci i młodzieży z autyzmem wykorzystywane są techniki uczenia, których skuteczność została potwierdzona badaniami naukowymi. Należą do nich:
 • Plany aktywności
 • Metoda skryptów i ich wycofywania
 • Wideotrening
 • Uczenie incydentalne
 • Technika wyodrębnionych prób
 1. Placówki posiadają dokumentację prowadzonej terapii. Dokumentacja zawiera:
 • Rejestrację wszystkich prowadzonych zadań – dane zbierane co najmniej raz na dwa tygodnie
 • Opis poszczególnych programów wraz z opisem pomocy, wykorzystywanych podczas realizacji poszczególnych zadań
 • Programy są nastawione na rozwijanie wszystkich sfer deficytowych dzieci
 • Rejestrację i opis postępowania w przypadku pojawiania się trudnych zachowań
 1. Wszystkie dzieci posiadają zindywidualizowane systemy motywacji:
 • Odpowiednio dobrane i modyfikowane nagrody bezpośrednie
 • W miarę osiąganych postępów żetonowy system wzmocnień oraz tablice wyboru nagród
 1. Rodzice bądź opiekunowie ucznia są informowani na początku roku o programach edukacyjnych , na koniec roku o poczynionych przez dziecko postępach.
 2. Wszyscy terapeuci zdają raz w roku profesjonalną ewaluację – zakres ewaluacji terapeutów jest uzgadniany z superwizorami z IWRD.
 3. Placówka jest superwizowana przez specjalistów z IWRD.

Placówka rekomendowana jest całkowicie odrębnym podmiotem. Zadaniem IWRD jest służenie pomocą i radą odnośnie prowadzonej terapii. Odpowiedzialność za wyniki terapii i sposób wprowadzania poszczególnych zaleceń ponosi dana placówka.

Fundacja IWRD realizuje program współpracy z placówkami zewnętrznymi, który zakłada implementację standardów gwarantujących wysoką jakość terapii opartej na modelu stosowanym w IWRD. W przypadku właściwej realizacji standardów, współpraca poparta jest zaświadczeniem „Placówka rekomendowana przez IWRD”. Status placówki rekomendowanej przez IWRD musi być odnawiany co roku.

Zapisz się teraz

Niebieski Domek w liczbach

0
DZIECI
0
NAUCZYCIELE-TERAPEUCI
0
ZAJĘCIA DODATKOWE

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress