Szkoła

Rozpoczęcie edukacji ucznia niepełnosprawnego w szkole to trudny czas zarówno dla dzieci jak i rodziców. Trudne wybory i równie trudne decyzje… Dlatego powstała szkoła, w której mają szanse pozostać przedszkolaki osiągające wiek szkolny.  Rodzice dzięki temu unikają zmian, a dzieci pozostają w znanym im środowisku.

W naszej szkole oferujemy opiekę nad uczniami ze spektrum autyzmu oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.  Realizujemy podstawę programową MEN. Program zajęć dostosowujemy indywidualnie do potrzeb i możliwości każdego dziecka.

Posiadamy wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę, specjalizującą się w pracy z uczniami z autyzmem. Zapewniamy opiekę nauczycieli na najwyższym poziomie w warunkach akceptacji, troski i ciepła. Dbamy o to, aby dzieci czuły się pod naszą opieką bezpiecznie. Oprócz intensywnych zajęć terapeutycznych dostarczamy im dużo radości, zabawy, ruchu w gronie rówieśników. Organizujemy  wycieczki, wyjścia do kina, teatru, uczestniczymy w imprezach kulturalnych w ramach integracji.

Niezwykle ważne jest dla nas przygotowanie uczniów do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Dbamy więc szczególnie o rozwijanie czynności samoobsługowych, przygotowywanie posiłków, zachowywania porządku, samodzielności w toalecie i podczas ubierania. W porozumieniu z rodzicami przygotowujemy dzieci do prostych prac porządkowych w domu: sprzątanie, wieszanie prania, składanie ubrań, segregowanie śmieci, rozpakowywanie zmywarki oraz spędzanie wolnego czasu.

Uczniowie przebywają w szkole 5 godzin dziennie, realizują podstawę programową zgodnie z zaleceniami z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Uczą się w grupach 2-3 osobowych, a w razie potrzeb w kontakcie indywidualnym z nauczycielem-terapeutą. Każdy uczeń realizuje  indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny, korzysta z pomocy psychologa, logopedy oraz z zajęć rewalidacyjnych. Uczniowie systematycznie uczestniczą również w zajęciach muzyczno-rytmicznych oraz wychowania fizycznego ze specjalistami. Dla uczniów z trudnościami w komunikacji opracowywane zostają indywidualne formy komunikacji alternatywnej lub wspomagającej (skrypty, mówik,  LetMeTalk, komunikatory mowy, mini-me, gesty itp.)

 • Typ i rodzaj placówki

  Szkoła Niepubliczna

 • Niebieski domek

  Jesteśmy pierwszą w Płocku placówką o profilu ściśle terapeutycznym stworzoną z myślą o dzieciach z autyzmem i ich rodzinach. Miejsce to, jest dla nas szczególne ponieważ powstało z potrzeby serca i inicjatywy rodziców dzieci z autyzmem.

 • Kwalifikacje

  Nasze przygotowanie merytoryczne i doświadczenie zawodowe pozwala nam co raz lepiej rozumieć specyfikę funkcjonowania dzieci z autyzmem i konieczność tworzenia odpowiednich warunków dla ich uczenia. Stawiamy więc na wykorzystanie sprawdzonych naukowo metod i technik pracy terapeutycznej oraz odpowiednią strukturę i organizację procesu nauczania.

 • Nasz cel

  Wiemy, że aby skutecznie niwelować deficyty rozwojowe wynikające z autyzmu konieczna jest intensywna (wielogodzinna), systematyczna i spójna terapia prowadzona podczas całego pobytu dziecka w przedszkolu w oparciu o indywidualne programy edukacyjno- terapeutyczne.

 • Nasze marzenia

  Naszym marzeniem jest przygotowanie wychowanków do oddziałów integracyjnych. Chcemy aby poprzez intensywną i zindywidualizowaną terapię nasze przedszkole dla wielu maluchów stanowiło przystanek w dalszej drodze edukacji i dalszym rozwoju.

 •  Współpraca z IWRD

  Nasze placówki nieprzerwanie od trzech lat uzyskują rekomendację Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku, kluczowego w Europie ośrodka zajmującego się tematyką autyzmu. Posiadana rekomendacja jest wynikiem utrzymywania wysokich standardów prowadzonej terapii, w oparciu o naukowo potwierdzone metody uczenia. Współpraca opiera się o cyklicznie prowadzone superwizje, uczestnictwo w szkolenia i stażach na terenie przedszkola IWRD w Gdańsku.

NASI TERAPEUCI

Aldona Klekowicka
Aldona KlekowickaPedagog specjalny, certyfikowany terapeuta behawioralny, nauczyciel dyplomowany, współwłaścicielka i dyrektorka placówek
Marta Jasińska
Marta JasińskaPsycholog, terapeuta behawioralny, współwłaścicielka placówek.
Anna Sieradzka
Anna SieradzkaNauczyciel stażysta, certyfikowany terapeuta behawioralny, zajęcia plastyczne, terapia ręki
Karolina Wilińska
Karolina WilińskaNauczyciel kontraktowy, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, nauczyciel języka angielskiego, oligofrenopedagog, certyfikowany terapeuta behawioralny, trener umiejętności społecznych
ZOBACZ WSZYSTKICH TERAPEUTÓW

Opinie rodziców

Przedszkole „Niebieski Domek” cenię przede wszystkim za bardzo profesjonalne i indywidualne podejście do każdego dziecka. Serce z jakim Panie terapeutyki zajmują się dziećmi owocuje dużym zaufaniem dzieci oraz chęcią do współpracy. Kika lat, które mój Syn spędził w „Niebieskim  Domku” zaowocowały bardzo dużymi postępami zarówno w sferze kontaktów społecznych jak i w sferze emocjonalnej i intelektualnej.

Mama Tigrana

„ Niebieski Domek” cenię za to że jest, że powstał, istnieje  i ciągle się rozwija. Cenię za indywidualne, czasem bardzo nieszablonowe podejście do naszego syna i naszej rodziny. Za pomoc dla całej naszej rodziny, za opiekę wykraczającą często poza godziny pracy i za interwencje nawet w Święta. Za pasję i milion pomysłów. Dziękujemy z całego serca całemu zespołowi „Niebieskiego Domku” za odwagę, cierpliwość i niezłomność w pracy z Mateuszem”.

Aneta i Radosław Kozarscy

Niebieski Domek w liczbach

0
DZIECI
0
NAUCZYCIELE-TERAPEUCI
0
ZAJĘCIA DODATKOWE

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress